สล็อตออนไลน์ ครม. เคาะงบกลาง 3.8 พันล้าน ให้กรมราชทัณฑ์ ใช้ค่าหนี้ เกรงผลต่อภาพลักษณ์

สล็อตออนไลน์ ครม. เคาะงบกลาง 3.8 พันล้าน ให้กรมราชทัณฑ์ ใช้ค่าหนี้ เกรงผลต่อภาพลักษณ์

สล็อตออนไลน์ ครม. เคาะงบกลาง 3.8 พันล้าน ให้กรมราชทัณฑ์ ค่าหนี้วัสดุอาหารผู้ต้องขังฯ เกรงผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ 28 กันยายนไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เผย มติครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,810 ล้านบาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เนื่องจากค่าวัสดุอาหารไม่เพียงพอ

กระทรวงยุติธรรม แจงว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง ทำให้ยังคงมีหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จำนวน 3,810 ล้านบาท ซึ่งการมีหนี้ค้างชำระดังกล่าวเป็นเวลานานจะสร้างความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจกับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่วนราชการ

ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายการค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ 2564 จากฐานผู้ต้องขังจำนวน 300,000 คน แต่ได้รับจัดสรรโดยคำนวณจากฐานผู้ต้องขัง 223,300 คน และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จากฐานจำนวน 4,000 คน แต่ได้รับการจัดสรรจากฐาน 2,500 คน โดยในปี 2564 มีจำนวนผู้ต้องขังเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณจำนวน 328,344 คน และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จำนวน 3,355 คน ซึ่งมากกว่าฐานที่ใช้ในการคำนวณในการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังค้างชำระ ปีงบประมาณ 2563 จึงคงเหลืองบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอ จำนวน 3,810 ล้านบาท

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้ มีถนนที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง สั่งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรแล้ว กรมทางหลวง ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก รายงาน ว่าในขณะนี้มีถนนที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือน

กรมทางหลวงได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยภูมิ, จ.เลย, จ.ขอนแก่น, จ.นครราชสีมา, จ.อุบลราชธานี, จ.สุโขทัย, จ.ลพบุรี, จ.กำแพงเพชร, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.เพชรบูรณ์, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.อุทัยธานี, จ.นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.สุรินทร์ และ จ.สระแก้ว จำนวน 69 สายทาง 125 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 80 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง สำหรับจังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน–ฟื้นฟู–เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบมีรายละเอียด สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. จังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด จำนวน 45 แห่ง

ขสมก. ขยายเวลายกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 31 ธ.ค.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ขยายเวลาการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เปลี่ยนวิธีการ ชำระ ค่าโดยสารเป็นแบบไร้เงินสดมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์ และธนบัตร ซึ่งเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมา ขสมก. ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ การให้พนักงานและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่บนรถโดยสาร การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน และการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร สำหรับให้พนักงานและผู้ใช้บริการ ล้างทำความสะอาดมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ขสมก. ได้มีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากเดิมที่ใช้เงินสด เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว เพื่อลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์และธนบัตร ซึ่งเป็นสื่อแพร่เชื้อโรค

เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกที่ 3 ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขสมก. จึงได้ขยายเวลาการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเป็นการส่งเสริม ให้มีการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง

โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง สล็อตออนไลน์