อนาคตของความรับผิดชอบต่อสังคมในวงการกีฬา

อนาคตของความรับผิดชอบต่อสังคมในวงการกีฬา

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาคกีฬาจะต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายและให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการพัฒนามากขึ้น?การระบาดใหญ่ทั่วโลกของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมของเรา สนามกีฬามีลักษณะเป็นภาคที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตอนนี้ก็ได้ทำเช่นนั้นแล้ว กีฬาอาชีพเป็นอัมพาต และ

ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมและความคิดริเริ่มในการส่งเสริม

การออกกำลังกายในชุมชนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญมากขึ้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาคกีฬาจะต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายและให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการพัฒนามากขึ้น? เหตุใดนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถรักษาตำแหน่งกีฬาสุขภาพให้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ทางการค้าของกีฬาที่มีการแข่งขันสูงได้?ในปี 2558 การสำรวจดำเนินกาโดยNielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainabilityระบุว่า 66% ของผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มให้กับแบรนด์ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สังคมกำลังเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับภาคกีฬาที่ต้องการสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างนโยบายที่ยั่งยืนและการพัฒนาในประเทศเกิดใหม่ ในทำนองเดียวกัน การบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะเป็นความท้าทายสำหรับปีต่อๆ ไป การมุ่งเน้นอย่างไม่หยุดยั้งของบทบาทกีฬาในสังคมจะเป็นจุดสนใจ และกิจกรรมต่างๆ ผ่านฝ่ายบริหารจะตรวจสอบว่าพวกเขามีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสังคมหรือไม่ บริษัทและโครงการที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางสังคมของตนได้จะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายต่อผู้ที่ตอบสนองในเชิงบวกต่อความท้าทายนี้ เนื่องจากการสร้างความแตกต่างจะมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

เนื่องด้วยภารกิจทางสังคม กีฬามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เนื่องจากมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิตของเด็กและคนหนุ่มสาวทั่วโลก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในขอบเขตของ สุขภาพ การศึกษา ความเจริญรุ่งเรืองของพลเมือง และโอกาสในชีวิต กรอบทางทฤษฎีของ SDGs เสนอวิธีการดำเนินนโยบายกีฬาทางสังคมที่เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ และในที่สุดก็บรรลุถึงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการแทรกแซงผ่านกีฬา

มีการศึกษาอย่างเป็นทางการมากขึ้นในสาขากีฬาซึ่งเป็นเหตุให้มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่กว้างขวาง คนเหล่านี้ควรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนโดยการออกแบบโปรแกรมเฉพาะที่สามารถแทรกแซงนโยบายท้องถิ่นได้ ตัวอย่างของโปรแกรมเหล่านี้อาจเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยITIK Consulting Sport & Leisureซึ่งเป็นบริษัทด้านกีฬาและการพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านสัญญาสาธารณะกับรัฐบาลที่สนใจใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการช่วยสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับกีฬาของโรงเรียนในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งอนุญาตให้เด็กหญิงซาอุดิอาระเบียเรียนวิชาพลศึกษาที่โรงเรียนได้

อนาคตคือการคิดให้ใหญ่และทั่วโลก พัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่มีอิทธิพลต่ออาณาเขต การฝึกอบรม และเกี่ยวข้องกับผู้คนที่สร้างมันขึ้นมา เพราะพวกเขาจะเป็นผู้นำเมื่อการแทรกแซงสิ้นสุดลง สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ชุมชนท้องถิ่นมองเห็นได้ชัดเจนด้วยการเพิ่มคุณค่า ประเพณี และการศึกษา ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้พวกเขาเพิ่มทรัพยากร ความรู้ และให้โอกาสแก่พวกเขาในความเจริญรุ่งเรือง กระบวนการนี้ไม่ใช่ยูโทเปีย หากเราระลึกถึงความรู้สึกของมนุษยชาติ สามัคคี สามัคคี มีสติสัมปชัญญะ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและกีฬาว่าเป็นหนึ่งในประเด็นหลักและจำเป็นในชีวิตของผู้คน .